Vježba koja aktivira cijeli trbušni zid

  • legnemo na ravnu klupu 
  • rukama se držimo za klupu
  • tijelo je u ravnini
  • ravne noge podižemo u zrak dok nisu okomite na pod nakon čega ih podižemo prema stropu a trup podižemo na vrh leđa
  • lagano spuštamo trup na klupu nakon čega vraćamo noge u početni položaj