Izolacijska vježba, pogađa vanjski dio tricepsa

  • uže hvatamo na način da nam dlanovi budu na samom rubu
  • u pokret krećemo iz položaja kada su nam podlaktice paralelne sa podom
  • ruke guramo prema podu te istovremeno prema van
  • u donjem položaju lakat je zaključan a dlanovi su okrenuti prema nama
  • dlanovi idu u stranu koliko god mogu
  • u donjem položaju zadržimo kontrakciju prije povratka u početni položaj
  • pokret je polagan i kontroliran u oba smjera