Odlična izolacijska vježba pomoću koje  možemo aktivirati sve tri glave tricepsa

  • tijelo je u pretklonu, paralelno u odnosu na pod 
  • ruka je uz tijelo, lakat visoko, nadlaktica paralelna sa podom
  • podlakticu spuštamo tako da bude okomita na pod
  • kontrolirano je vraćamo u početni položaj 
  • možemo raditi sa obje ruke istovremeno ili ruku po ruku