Osnovna vježba, ovo je jedna od najboljih vježbi za triceps

 • ležeći na klupi držimo dvoručni uteg u širini ramena ili uže
 • ako nam je prevelik stres za zglobove koristimo EZ šipku
 • ruke su ispružene, savijamo laktove dok nadlaktica miruje
 • uteg spuštamo do gornjeg dijela čela bez pomicanja nadlaktica
 • eksplozivno vraćamo uteg u početni položaj
 • laktove nastojimo držati usko
 • širi hvat - više radi unutarnja glava tricepsa (20 cm)
 • uži hvat - više radi vanjska glava (5-10cm)
 • vježba se može izvoditi na kosoj klupi gdje je aktivacija vanjske glave veća
 • ako vježbu izvodimo na kontra kosoj klupi aktiviramo više unutarnju glavu
 • udah prilikom spuštanja, izdah prilikom dizanja
 • faza spuštanja znatno sporija od faze dizanja