Vježba aktivira sve tri glave ramenog mišića

  • sjednemo na klupu te uhvatimo jednoručne utege na način da su laktovi ispred nas, a dlanovi okrenuti prema nama u ravnini brade 
  • leđa su uspravna, stražnjica skroz pomaknuta do klupe, lopatice spojene a prsni koš izbačen
  • utege potiskujemo u zrak uz istovremenu rotaciju u ramenom zglobu
  • laktovi u gornjem položaju gledaju prema van, a dlanovi su okrenuti od nas
  • ruke su blago ispred glave
  • istom putanjom vraćamo ruke u početni položaj