Okrugla i velika ramena zahtijevaju razvoj sve tri glave ramenog mišića, prednjeg, srednjeg i zadnjeg. Pojedine vježbe aktiviraju dvije ili čak i sve tri glave mišića, neke se jače aktiviraju a neke manje. Pri nabrajanju vježbi svrstati ćemo ih prema angažmanu pojedinog dijela mišića.

 

PREDNJA GLAVA

 • rameni potisak na spravi
 • rameni potisak dvoručnim utegom ispred glave
 • rameni potisak dvoručnim utegom iza glave
 • rameni potisak jednoručnim utegom
 • Arnoldov potisak
 • predručenje jednoručnim utegom
 • predručenje + odručenje 

SREDNJA GLAVA

 • odručenje jednoručnim utegom
 • odručenje + predručenje 
 • jednoručno odručenje na cross mašini
 • okomito veslanje

ZADNJA GLAVA

 • odručenje u pretklonu 
 • odručenje u pretklonu na cross mašini
 • zadnje rame na crossu