Kada govorimo o treningu prsa za potpuni razvoj istih moramo uključiti vježbe za gornji, srednji i donji dio prsa. Isto tako moramo voditi brigu o razvoju vanjskog i unutarnjeg dijela prsnog mišića. 

VJEŽBE ZA GORNJI DIO PRSA

 • kosi bench press
 • potisak jednoručnim utezima na kosoj klupi
 • razvlačenje dvoručnim utezima na kosoj klupi
 • razvlačenje za prsa na donjoj koloturi 

VJEŽBE ZA SREDNJI DIO PRSA

 • ravni bench press
 • potisak jednoručnim utezima na ravnoj klupi
 • razvlačenje dvoručnim utezima na ravnoj klupi
 • razvlačenje na crossu ispred prsa

VJEŽBE ZA DONJI DIO PRSA

 • sklekovi na razboju (dips)
 • potisak jednoručnim utegom na kontra kosoj klupi
 • odručenje jednoručnim utegom na kontrast kosoj klupi
 • razvlačenje na crossu ispod prsa

 

Aktivacija vanjskog ili unutarnjeg dijela prsa regulira se širinom hvata. Širi hvat vanjski dio, uži hvat unutarnji dio.