Vježba koja najviše aktivira mišiće stražnjice

  • ramenima se naslonimo na ravnu klupu
  • na kukove smjestimo dvoručni uteg ili ploču
  • spuštamo se stražnjicom što niže te nakon toga kukove dižemo što više u zrak uz istovremenu kontrakciju mišića stražnjice
  • prilikom dizanja odgurujemo se petama od poda