Kategorija: Ručice za sajlu
Šifra artikla: 3490031

DODATNA OPREMA ZA LAT MAŠINU

Kategorija: Ručice za sajlu
Šifra artikla: 3490031

DODATNA OPREMA ZA LAT MAŠINU

O proizvodu

PONUDA SADRŽI:

1 KOM. SPECIJALNO DIZAJNIRANO UŽE S GUMENIM ZAVRŠECIMA KOJE SE KOPČOM SPAJA NA SAJLU.

NAMJENJENO JE PROFESIONALNOJ UPORABI U KLUBOVIMA, ZA IZVOÐENJE VJEŽBI TRICEPS POTISKA NA LAT MAŠINI, ERCOLINI I SL.