Vježba za leđa.

  • ležimo potrbuške sa dlanovima ispod čela
  • dižemo trup u zrak
  • ruke su cijelo vrijeme na čelu
  • glva u neutralnom položaju
  • vježbu izvodimo polako i kontrolirano