Vježba pomoću koje ćemo razviti prsa, ramena i triceps.

  • tijelo je kao i kod položaja za izdržaj osim što smo sada na dlanovima
  • ruke su nam u širini ramena ili malo šire
  • cijelo tijelo je kontrahirano
  • lagano se spuštamo dok prsa ne dotaknu pod
  • laktove širimo u stranu
  • vraćamo se u početni položaj
  • udah prije spuštanja
  • izdah u gornjem položaju
  • vježba se izvodi sporo i koncentrirano