Vježba koja aktivira mišiće ramena.

  • zauzimamo početni položaj na način da smo na rukama i nogama
  • ruke su u širini ramena, a noge mogu biti skupljene ili u raskoračnom stavu
  • noge bi trebale biti što bliže rukama, a stražnjica u zraku
  • dignemo se na nožne prste
  • trup i glava u ravnini
  • spuštamo se dok glava ne dodirne pod i vraćamo se u početni položaj