Vježba za leđa.

  • nalazimo se na podu na koljenima i rukama
  • spajamo koljeno i lakat suprotne ruke i noge nakon čega pružamo iste
  • prilikom spajanja udah
  • prilikom pružanja izdah
  • vježbu izvodimo polagano i kontrolirano