25.08.2015

Zagrijavanje

Koljena visoko

Pete visoko

Koljena sa strane

Twist

Jumping Jack

Sve vježbe bez pauze odraditi 30 - 45 s te ih ponoviti 3 - 4 puta nakon čega slijedi pauza 1 - 2 minute.

Trening

Naizmjenično dizanje suprotne ruke i noge svaka strana 15 x

Planina 30 sek

Koljeno lakat svaka strana 15 x

Planina X 30 sek

Zasuci sa dlanovima na čelu 15x

Planina 30 sek

Sve vježbe raditi bez odmora.

Nakon svakog kruga 1 - 2 min odmora.

Napraviti 4 - 5 x

Istezanje