01.07.2015

Po ovom programu u vlastitom domu započni sa vježbanjem te već nakon 100 dana postani majstor sklekova, čučnjeva i trbušnjaka. Sada se čini nemogućim ali za 100 dana to više neće biti.

1. DAN

IZDRŽAJ 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 30 SEC

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

2. DAN

IZDRŽAJ 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 30 SEC

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

3.DAN

IZDRŽAJ 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 30 SEC

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 30 SEC

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

4. DAN

IZDRŽAJ 35 SEC

SKLEK 1X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 35 SEC

SKLAK 2X                                                  

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 35 SEC

SKLEK 3X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 2X

5.DAN

IZDRŽAJ 35 SEC

SKLEK 1X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 35 SEC

SKLAK 2X                                                  

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 35 SEC

SKLEK 3X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 3X

6.DAN

IZDRŽAJ 35 SEC

SKLEK 1X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 35 SEC

SKLAK 2X                                                  

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 35 SEC

SKLEK 3X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 4X

7. DAN – ODMOR

8.DAN

IZDRŽAJ 40 SEC

SKLEK 2X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 40 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 40 SEC

SKLEK 4X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 2X

9.DAN

IZDRŽAJ 40 SEC

SKLEK 2X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 40 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 40 SEC

SKLEK 4X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 3X

10.DAN

IZDRŽAJ 40 SEC

SKLEK 2X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 40 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 40 SEC

SKLEK 4X

ODMOR 60 SEC PA JOŠ 4X

11.DAN

IZDRŽAJ 45 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 45 SEC

SKLEK 4X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 45 SEC

SKLEK 5X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

12. DAN

IZDRŽAJ 45 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 45 SEC

SKLEK 4X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 45 SEC

SKLEK 5X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

13.DAN

IZDRŽAJ 45 SEC

SKLEK 3X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 45 SEC

SKLEK 4X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 45 SEC

SKLEK 5X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

14.DAN – ODMOR

15. DAN

IZDRŽAJ 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 5X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

16.DAN

IZDRŽAJ 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 5X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

17. DAN

IZDRŽAJ 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 5X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 50 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

18. DAN

IZDRŽAJ 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 8X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

19. DAN

IZDRŽAJ 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 8X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

20. DAN

IZDRŽAJ 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 6X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 7X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 55 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 8X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

21.DAN ODMOR

22. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 9X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

23. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 9X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

24.DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 9X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

25. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

26. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

27. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 5X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

28. DAN - ODMOR

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

29. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

30.DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

31. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 7X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 7X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 7X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

32. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

33. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 6X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

34. DAN – ODMOR.

35. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

36. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

37. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 8X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

38. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

39. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

40.DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 9X

ČUČANJ 10

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

41. DAN – ODMOR

42. DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

43.DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

44.DAN

IZDRŽAJ 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI LIJEVI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

IZDRŽAJ BOČNI DESNI 60 SEC

SKLEK 10X

ČUČANJ 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

45. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 10X

ČUČNJEVI 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

46. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 10X

ČUČNJEVI 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

47. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 10X

ČUČNJEVI 10X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

48. DAN- ODMOR

49. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 11X

ČUČNJEVI 12X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

50. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 11X

ČUČNJEVI 12X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

51. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 11X

ČUČNJEVI 12X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

52. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 12X

ČUČNJEVI 14X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

53.DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 12X

ČUČNJEVI 14X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

54. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 12X

ČUČNJEVI 14X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

55. DAN – ODMOR

56. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 13X

ČUČNJEVI 16X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

57. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 13X

ČUČNJEVI 16X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

58. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 13X

ČUČNJEVI 16X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

59. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 14X

ČUČNJEVI 18X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

60. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 14X

ČUČNJEVI 18X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

61. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 14X

ČUČNJEVI 18X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

62. DAN – ODMOR

63. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 15X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

64. DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 15X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

65.DAN

SKLEKOVI 10X

TRBUŠNJACI 15X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

66. DAN

SKLEKOVI 11X

TRBUŠNJACI 16X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

67. DAN

SKLEKOVI 11X

TRBUŠNJACI 16X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

68. DAN

SKLEKOVI 11X

TRBUŠNJACI 16X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

69. DAN – ODMOR

70. DAN

SKLEKOVI 12X

TRBUŠNJACI 17X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

71.DAN

SKLEKOVI 12X

TRBUŠNJACI 17X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

72. DAN

SKLEKOVI 12X

TRBUŠNJACI 17X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

73 DAN

SKLEKOVI 13X

TRBUŠNJACI 18X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

74. DAN

SKLEKOVI 13X

TRBUŠNJACI 18X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

75. DAN

SKLEKOVI 13X

TRBUŠNJACI 18X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

76. DAN – ODMOR

77. DAN

SKLEKOVI 14X

TRBUŠNJACI 19X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

78. DAN

SKLEKOVI 14X

TRBUŠNJACI 19X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

79. DAN

SKLEKOVI 14X

TRBUŠNJACI 19X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

80. DAN

SKLEKOVI 15X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

81. DAN

SKLEKOVI 15X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

82.DAN

SKLEKOVI 15X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

83. DAN – ODMOR

84. DAN

SKLEKOVI 16X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

85. DAN

SKLEKOVI 16X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

86. DAN

SKLEKOVI 16X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

87. DAN

SKLEKOVI 17X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

88. DAN

SKLEKOVI 17X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

89. DAN

SKLEKOVI 17X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

90. DAN – ODMOR

91. DAN

SKLEKOVI 18X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 21X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

92. DAN

SKLEKOVI 18X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 21X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

93. DAN

SKLEKOVI 18X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 21X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

94. DAN

SKLEKOVI 19X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

95. DAN

SKLEKOVI 19X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

96. DAN

SKLEKOVI 19X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X

97. DAN – ODMOR

98. DAN

SKLEKOVI 20X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 2X

99. DAN

SKLEKOVI 20X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 3X

100. DAN

SKLEKOVI 20X

TRBUŠNJACI 20X

ČUČNJEVI 20X

ODMOR 60 SEC PA PONOVITI JOŠ 4X