Kategorija: Balans-ravnoteža
Šifra artikla: 3490149

Drvena profesionalna balans platforma s gornjom plohom od protukliznog materijala.

Kategorija: Balans-ravnoteža
Šifra artikla: 3490149

Drvena profesionalna balans platforma s gornjom plohom od protukliznog materijala.

O proizvodu

Balance board je drvena profesionalna balans platforma namjenjena izvođenju različitih proprioceptivnih vježbi.

Gornja ploha izrađena je od protukliznog materijala

DIJAMETAR: 40 cm

Proprioceptivne vježbe su se nekada koristile u rehabilitacijske svrhe, a danas su postale gotovo neizostavan dio preventivnog i razvojnog kondicijskog treninga

Opći metodički principi proprioceptivnog treninga na balans pločama (Jukić, 2003.) :

Bez obzira na atraktivnost tih sadržaja, oni prije svega ne smiju ugroziti sigurnost sportaša

Proprioceptivni treninzi trebaju biti izazovni i zanimljivi

Potrebno je orijentirati se prema višezgloobnim i višeravninskim sadržajima

Tijekom vježbanja potrebno je angažirati što više osjetnih sustava (vidni, slušni, taktilni…).

Poželjno je kombinirati elementarne i specifične oblike kretanja.

Temelj funkcionalne progresije odnosi se na izbor vježbi: od sporih prema bržima, od jednostavnih prema složenima, od poznatih ka nepoznatima, od statičkih do dinamičkih, od onih s manje izraženom silom do onih s velikom očitovanom silom, od vježbi izvedenih jednim ekstremitetom do onih izvedenih dvama ekstremitetima, u stabilnim i nestabilnim uvjetima, otvorenim i zatvorenim očima, bez i uz dodatna vanjska opterećenja, bez i uz manipulaciju predmetima, bez i uz narušavanja ravnoteže, pruženim i zgrčenim ekstremitetima.

Vježbe na Balance board se ne bi trebale izvoditi dulje od 10 minuta u kontinuitetu zbog toga što živčano-mišićna razdražljivost opada. Pojedinačni zadaci trebaju se izvoditi u trajanju od 30′ do 2′. Pojedina proprioceptivna trenažna jedinica ne bi trebala trajati dulje od 45′.

Poželjno je proprioceptivne sadržaje kombinirati sa sadržaji­ma za razvoj drugih kondicijskih i tehničko-taktičkih svojstava (npr. ispadni koraci na balans pločama, vježbe istezanja, žongliranje nogometnom loptom na balans ploči i td.). Proprioceptivne vježbe bi se trebale provoditi svakodnevno, a najmanje tri puta tjedno.

Najveće učinke ovaj tip treninga ostvaruje ako se takvi sadržaji provode na početku treninga, ali nije isključena njihova primjena i u drugim dijelovima treninga.

Periodizacija proprioceptivnog treninga u uključivanju sadržaja poštuje princip od višestranih i bazičnih prema specifičnim i situacijskim, ovisno o razdoblju godišnjeg ciklusa treninga.

PONUDA SADRŽI:

1 kom. BALANS PLOČA ZA PROPRIOCEPTIVNI TRENING